กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อการติดต่อกลับ

หลักสูตร GrapeSEED

คำถามที่พบบ่อย

โปรดเลือกจากรายการต่อไปนี้เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ
ค้นหาข้อมูลสำหรับคำถามที่พบบ่อย หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา
กรุณากรอกแบบฟอร์มที่หน้าติดต่อเรา

GrapeSEED คือบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงเด็กและครูโดยเพิ่มขีดความสามารถให้กับการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ
และพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น
GrapeSEED เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีความสนุกสนานและมีความเชื่อมโยงความสามารถทางการอ่านและทักษะการเขียน
GrapeSEED มีใช้ในหลายๆประเทศและอนุญาตให้ใช้เฉพาะในโรงเรียน หากต้องการทราบว่า GrapeSEED มีใช้ในประเทศของคุณหรือไม่?
หรือโรงเรียนของคุณมีความเหมาะสมหรือไม่? กรุณาติดต่อเรา
GrapeSEED จะให้สิทธิ์แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลเท่านั้น
เมื่อ 50 ปีที่แล้ว GrapeSEED ได้เริ่มต้นที่โรงเรียน MeySen เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น
โดยตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการสอนภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับวิธีที่เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาตามแบบธรรมชาติ
GrapeSEED เป็นระบบที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้งานมาแล้วในหลากหลายประเทศ
GrapeSEED เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทางธรรมชาติ
และที่สำคัญยังเป็นรากฐานของความสำเร็จทางด้านภาษา เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ GrapeSEED ประสบความสำเร็จที่ดีเยี่ยม บ่อยครั้งที่เราได้ยินว่า GrapeSEED ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น
สนับสนุนให้ครูเตรียมความพร้อมสำหรับการสอน และมีกระบวนการที่ครอบคลุม

GrapeSEED ได้สร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นและออกแบบเพื่อความสำเร็จ สิ่งสำคัญที่สุดที่โรงเรียนจะต้องทำคือ
การทุ่มเทตามแนวทางของ GrapeSEED