Dễ dàng tham gia các khóa đào tạo

Trang đào tạo giáo viên là một nguồn tài nguyên phát triển chuyên môn, bao gồm thư viện video và các khóa học trực tuyến chuyên sâu nhằm hỗ trợ đào tạo giáo viên về chiến lược giảng dạy GrapeSEED hiệu quả.

Bộ tài liệu phát triển chuyên môn bao gồm các chủ đề từ lý thuyết nền tảng, đến thiết kế và triển khai chương trình học GrapeSEED, cũng như các hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cách giảng dạy từng học liệu để giúp giáo viên cải thiện cách giảng dạy của họ.

Quản lý lớp học và phát triển chuyên môn

Giáo viên có thể truy cập và sử dụng trang quản lý dành cho trường học để lên kế hoạch năm học cho các lớp, tra cứu danh sách học sinh và đặt tài liệu giảng dạy.

Quản lý trường học và giáo viên có thể theo dõi và truy cập báo cáo của chuyên gia đào tạo GrapeSEED về những buổi dự giờ lớp học để cùng trao đổi, hỗ trợ, từ đó tổ chức/quản lý lớp học và giảng dạy tốt hơn.

Hỗ trợ linh hoạt

GrapeSEED cung cấp các hình thức hỗ trợ linh hoạt dành cho các trường học và giáo viên: hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và kết hợp trực tiếp - trực tuyến. Đây đều là những giải pháp có tính tương tác cao để GrapeSEED có thể hỗ trợ nhà trường và giáo viên hiệu quả.

Tài nguyên chất lượng cao

Trang tài nguyên GrapeSEED bao gồm tất cả các nội dung và tài liệu giảng dạy như tài liệu dạy giờ nghe REP, giáo án mẫu, bản tin/nội dung tổng quan từng Unit.

Được thiết kế tỉ mỉ, không chỉ hấp dẫn về mặt hình thức mà còn thu hút về mặt nội dung, tài liệu GrapeSEED chính là điểm mấu chốt trong chương trình của chúng tôi.

Phác họa và phân tích tiến trình lớp học

Giáo viên có thể truy cập và sử dụng trang quản lý để xem báo cáo thời lượng sử dụng ứng dụng của học sinh và bản thân.

Trang báo cáo cung cấp thêm nhiều thông tin khác để hỗ trợ và đảm bảo giáo viên giảng dạy hiệu quả.

Dạy trực tuyến với giao diện trực quan

GrapeSEED cung cấp cho giáo viên những công cụ cần thiết để giúp việc giảng dạy từ xa trở nên đơn giản và hiệu quả. Công cụ Lesson Viewer (do GrapeSEED thiết kế và phát triển) giúp giáo viên có thể bắt đầu bất kỳ bài giảng trực tuyến nào với tất cả các học liệu trong lớp học. Các học liệu này đã được sắp xếp thuận tiện, tương quan trực tiếp với Giáo án mẫu của chúng tôi.