GIỚI THIỆU

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và chúng tôi coi đó là ưu tiên để xây dựng sự tin tưởng từ các bên. Để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn trên trang web, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau:

  • Thứ nhất, chúng tôi cung cấp thông tin minh bạch, chính xác các loại thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng. Những chính sách bảo mật cá nhân bên dưới quy định tất cả những hoạt động chúng tôi làm và mục đích của chúng.
  • Thứ hai, chúng tôi sẽ cung cấp các cách đơn giản để bạn từ chối quá trình thu thập thông tin trong chính sách bảo mật bên dưới.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này bởi chính sách này sẽ ảnh hưởng đến quyền và trách nhiệm của bạn theo Luật pháp nước sở tại.

Bạn có thể sao lưu Chính sách Bảo mật cho mục đích cá nhân. Sử dụng nút “In” từ trình duyệt của bạn để in bản sao của Chính sách bảo mật.

Nếu không đồng ý cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin trên trang này, bạn có thể không đăng ký nhận thông tin từ trang web này của chúng tôi.


CÁC THÔNG TIN GRAPESEED THU THẬP

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân là những thông tin bạn tình nguyện cung cấp và được thu thập khi bạn: (i) đăng ký nhận Bản tin Unit qua đường link “Đăng ký để nhận Bản tin Unit” trên trang của chúng tôi hoặc (ii) nhập thông tin này vào mục “Liên hệ” trên trang web. Thông tin cá nhân là thông tin được dùng để nhận dạng bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào có thông tin cá nhân liên quan. Chúng tôi không thu thập Thông tin cá nhân trừ khi bạn đồng ý cung cấp. Một số ví dụ của Thông tin cá nhân chúng tôi sẽ thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ hiện tại bao gồm tên Thành phố/Tỉnh
  • Địa chỉ mail
  • Số điện thoại
  • Thông tin liên lạc

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Cùng với Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, trang web của chúng tôi sẽ tự động truy cập những thông tin được lưu trong trình duyệt web nhằm xác định được cài đặt ngôn ngữ của bạn để có thể hiển thị các thông tin của trang web ở ngôn ngữ mặc định của bạn.


CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

  • Cung cấp Bản tin Unit khi bạn đăng ký dịch vụ này
  • Cho phép bạn liên lạc với GrapeSEED và ngược lại

Trong một số trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi pháp luật yêu cầu và nhằm phục vụ cho mục đích quản lý và các mục đích khác để duy trì, phục vụ hay nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc hợp tác với quá trình xử án, theo án lệnh của tòa, hay quá trình pháp lý được yêu cầu trong trang web.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Nếu bạn đăng ký Bản tin Unit, chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn cho đến khi bạn dừng đăng ký. Nếu bạn gửi yêu cầu qua đường link “Liên hệ” , chúng tôi sẽ lưu Thông tin cá nhân của bạn cho đến khi chúng tôi phản hồi lại yêu cầu của bạn thành công. Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu bạn cung cấp với mục đích chống lừa đảo, lạm quyền hay cho mục đích kinh doanh chính đáng, như phân tích các dữ liệu công cộng, không riêng tư hay cung cấp thông tin cho pháp luật nếu cần. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sở hữu hay xóa bỏ thông tin.

TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ 12 tuổi hoặc dưới 12 tuổi. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ trẻ nào muốn tránh chính sách này, chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt tài khoản liên quan và xóa toàn bộ thông tin/ dữ liệu liên quan đến tài khoản.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn mong nhận được những góp ý của bạn về trang web cũng như dịch vụ chúng tôi cung cấp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ:

Địa chỉ mail: webmaster@grapeseed.com
Hòm thư: GrapeSEED Japan
3-1-4 Purple Hills
Izumi-ku, Sendai
981-3205 Japan