GRAPESEED-

Phương pháp luận

GrapeSEED tập trung vào cách sử dụng thực tế của các khái niệm, từ vựng, chức năng ngôn ngữ và hiểu ý nghĩa thay vì ghi nhớ các quy tắc và cấu trúc ngữ pháp.

Học sinh sẽ bắt đầu bằng việc nghe các diễn đạt ngôn ngữ, kết nối những âm tạo nên diễn đạt đó với chức năng của chúng. Sau đó, học sinh bắt đầu bắt chước các âm cho đến khi có thể tự nói lại được. Khi càng nghe nhiều các diễn đạt ngôn ngữ (quá trình tiếp nhận) và càng sử dụng nhiều các diễn đạt đó (quá trình thể hiện), học sinh càng dễ dàng và nhanh chóng gợi nhớ lại cách sử dụng (sự lưu loát) và có thể giao tiếp với những “ý niệm” mà các con đã biết (sự thông thạo).

GRAPESEED-

Nền tảng thiết kế

GrapeSEED giúp trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp một cách thành thạo bao gồm: hiểu, nói, đọc và viết.

Học sinh học cách nghe và nhận biết những diễn đạt bằng tiếng Anh – cách tư duy và cách diễn tả suy nghĩ riêng của mình — mà hoàn toàn không tư duy bằng tiếng mẹ đẻ rồi dịch từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Anh. Bằng cách làm cho việc học tiếng Anh trở nên có nghĩa và vui nhộn, GrapeSEED khiến cho quá trình học tập trở nên thú vị hơn. Với phương pháp dạy tiếng Anh theo cách thức tự nhiên mà trẻ em thường học (thông qua tiếp xúc liên tục), GrapeSEED khơi dậy động lực và nhanh chóng giúp các em đạt tới mức lưu loát.