GrapeSEED: Chìa khóa mở cánh cửa cơ hội cho tương lai

Trong hơn 50 năm qua, GrapeSEED hầu như đã thu hẹp được những hạn chế về ngôn ngữ trong khoảng thời gian chỉ bằng một nửa so với những chương trình tiếng Anh khác. Nghiên cứu trên toàn quốc đã chỉ ra rằng trẻ em thường cần tới khoảng 6 đến 8 năm để đạt được mức độ thông thạo tiêu chuẩn. Trong khi đó, học sinh học GrapeSEED chỉ cần từ 2 tới 3 năm để đạt được mức thông thạo cần thiết đối với kỹ năng nói và đọc. Chương trình của chúng tôi cũng đồng thời cho phép các em nằm trong nhóm báo động có thể phát triển nhanh hơn so với các em khác cùng nhóm ở tất cả các khía cạnh cơ bản về ngôn ngữ.

Bạn có biết?

CÓ TỚI HƠN 70,000 HỌC SINH CỦA HƠN 900 TRƯỜNG HỌC TRÊN 17 QUỐC GIA ĐÃ NHẬN THẤY ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH GRAPESEED.

KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI
Tiếng Anh quan trọng như thế nào với tương lai của mỗi cá nhân? Để xem các chuyên gia nói gì, xin vui lòng bấm vào đây. Báo cáo ESLĐây là báo cáo hàng năm về tình hình học sinh học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai trên toàn cầu.

GrapeSEED giúp trang bị cho các em học sinh trên toàn cầu những kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp một cách thành thạo bao gồm việc hiểu, nói, đọc và viết.

Thành công của chúng tôi đã được kiểm chứng

Thiết kế và đánh giá giảng dạy chuẩn quốc tế (WIDA): Học sinh học tiếng Anh – Lớp 2

75% học sinh học tiếng Anh đến lớp 2 đạt được mức thông thạo về kỹ năng đọc, trong khoảng thời gian bằng một nửa so với mức trung bình trong nước.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐỌC

Khả năng đọc của học sinh ESL (Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) lớp 2 học GrapeSEED từ kỳ thu 2016 đến hết kỳ xuân 2017 trung bình tiến bộ năm cấp độ.

Thang đánh giá kỹ năng đọc

Học sinh

  • Trình độ trung bình Kỳ Thu 2016
  • Trình độ trung bình Kỳ Xuân 2017
  • Kỳ Thu 2016
  • Kỳ Xuân 2017
DỰA TRÊN CÁC NGHIÊN CỨU

HỌC SINH GRAPESEED CỦA CHÚNG TÔI THÀNH THẠO KỸ NĂNG NÓI VÀ ĐỌC CHỈ TRONG TỪ HAI TỚI BA NĂM

TẢI BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ Tải xuống báo cáo của Nga