Bạn có biết?

CÓ TỚI HƠN 70,000 HỌC SINH CỦA HƠN 900 TRƯỜNG HỌC TRÊN 17 QUỐC GIA ĐÃ NHẬN THẤY ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH GRAPESEED.

KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI
Tiếng Anh quan trọng như thế nào với tương lai của mỗi học sinh? Vui lòng bấm vào đây để tìm hiểu về quan điểm của các chuyên gia: Báo cáo ESL.

GrapeSEED giúp trang bị cho học sinh trên toàn cầu những kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp một cách thành thạo bao gồm việc hiểu, nói, đọc và viết.

Thành công đã được kiểm chứng

THIẾT KẾ & ĐÁNH GIÁ GIẢNG DẠY (WIDA): HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH– Lớp 2

75% học sinh học tiếng Anh đến lớp 2 đạt được mức thông thạo về kỹ năng đọc, trong khoảng thời gian bằng một nửa so với mức trung bình tại Hoa Kỳ.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐỌC

Khả năng đọc của học sinh học GrapeSEED (đối với học sinh học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) đang học lớp 2 từ kỳ thu 2016 đến hết kỳ xuân 2017 trung bình tiến bộ năm cấp độ.

DỰA TRÊN CÁC NGHIÊN CỨU

HỌC SINH GRAPESEED CỦA CHÚNG TÔI THÀNH THẠO KỸ NĂNG NÓI VÀ ĐỌC CHỈ TRONG TỪ HAI TỚI BA NĂM

TẢI BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ Tải xuống báo cáo của Nga