Công bố Báo cáo về việc Học tiếng Anh.

Các bậc cha mẹ ở mỗi quốc gia đều chia sẻ một mong muốn mạnh mẽ: họ muốn nhìn thấy con cái mình - thế hệ tiếp theo có một cuộc sống tốt hơn. Họ muốn thấy con cái họ có cơ hội lớn hơn để thành công. Nơi mà có nhiều cơ hội, lợi ích cá nhân, lợi ích xã hội và lợi ích thế giới hơn.

GrapeSEED mong muốn góp phần thực hiện ước mơ đó của bố mẹ ở khắp mọi nơi. Chúng tôi tin rằng các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh có thể tạo ra sự khác biệt sâu sắc cho các gia đình và xã hội.

Gần như bằng trực giác của mình, các bậc cha mẹ dường như biết rằng tiếng Anh có thể là chìa khóa cho một tương lai tốt hơn cho con cái họ. Các nhà giáo dục và cả chính phủ cũng biết rõ điều này.

Nhưng tiếng Anh có tầm quan trọng như thế nào đối với tương lai của một cá nhân? Trong thế giới chuyển động nhanh và luôn thay đổi như ngày nay, thì tiếng Anh có thực sự quan trọng như 20 năm trước không? Còn tương lai thì sao? Tiếng Anh có đáng để các bậc cha mẹ và chính phủ đầu tư hay không?

Là một tổ chức đầu tư rất nhiều vào sự thành công của thế hệ tiếp theo, chúng tôi tin rằng những câu hỏi này xứng đáng hơn một kỳ kiểm tra sơ sài. Với ý nghĩ đó, GrapeSEED đã cam kết tạo ra một báo cáo thường niên về thế giới tổng thể của việc học tiếng Anh.

Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho cộng đồng toàn cầu - phụ huynh, giáo viên, chính phủ - một quan điểm và cơ sở để suy nghĩ về việc học tiếng Anh. Điều này là vì lợi ích của thế hệ tiếp theo.

TẢI VỀ “ Báo cáo về Việc Học Tiếng Anh năm 2019: Thế giới Anh ngữ”