Trong hơn 50 năm, tại GrapeSEED, chúng tôi đã đầu tư vào một sứ mệnh đặc biệt: sự thành công của thế hệ tiếp theo. Chúng tôi tồn tại là để mang đến hy vọng cho cha mẹ về một cuộc sống tốt hơn cho con cái họ. Và chúng tôi thực hiện điều này bằng cách giúp các em nhỏ thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh ngay khi còn bé.

Chúng tôi rất tự hào được mang đến “giải pháp học tiếng Anh với GrapeSEED” tới các bậc phụ huynh trên toàn thế giới, tới những nhà giáo dục tâm huyết của các gia đình. Cùng với những đối tác của mình, chúng tôi có thể mang đến hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo.