การอบรมคุณครู

การฝึกอบรมพื้นฐาน

การอบรมพื้นฐานจะเตรียมความพร้อมให้แก่คุณครูในการนำหลักสูตร GrapeSEED ไปใช้พร้อมให้ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นต่อการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

GrapeSEED Essentials

GrapeSEED Essentials เป็นหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แบบตามความต้องการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครูผู้สอนมีพื้นฐานในการสอน GrapeSEED การฝึกอบรมผ่านวิดีโอครอบคลุมทฤษฎีและการออกแบบที่เป็นพื้นฐานของ GrapeSEED และ "วิธีการสอน"
องค์ประกอบหลักของหลักสูตร GrapeSEED รวมถึงตัวอย่างในห้องเรียนจริงและเคล็ดลับจากโค้ช GrapeSEED

การสนับสนุนการนำไปใช้
การสนับสนุนคุณครูและการวิเคราะห์บทเรียน

การสนับสนุนคุณครู มุ่งเน้นความถูกต้องของการนำหลักสูตร GrapeSEED ไปใช้ การสนับสนุนรวมไปถึงการฝึกสอน, การสอนร่วม, การวิเคราะห์บทเรียน และการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

เว็บไซต์พัฒนาและฝึกอบรมคุณครู

คุณครูสามารถเข้าถึงคลังวิดีโอที่ครอบคลุมและคอร์สออนไลน์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างไม่จำกัด, มุ่งเน้นการนำหลักสูตร GrapeSEED ไปใช้เพื่อผลลัพธ์ เนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น โมดูลพื้นฐาน How to Effectively Teach ในชุด Master Teacher