หลักสูตร LittleSEED

เธอคิดว่าตังเองกำลังเล่นอยู่
แต่ครูรู้ว่าเธอกำลังเรียนรู้

ดูส่วนประกอบของหลักสูตร
ยินดีต้อนรับสู่

พบสมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัว GrapeSEED, LittleSEED ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กในวัยก่อนเรียน

LittleSEED เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GrapeSEED ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัย 36-48 เดือน ซึ่งจะเป็นช่วงระยะแรกที่ทำให้บุตรของคุณสามารถพัฒนาได้มากกว่าเด็กวัยอื่นเพราะบุตรของท่านจะได้เรียนรู้เสียง คำศัพท์และสำนวนการสื่อสารที่สำคัญ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนาน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยธรรมชาติ

แนวทางการสอนของ LittleSEED ช่วยให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้รวดเร็วกว่าวิธีการแบบเดิมเนื่องจากหลักสูตรของเราจะสามารถดึงดูดเด็กให้เรียนรู้ผ่านเพลง การเล่นและการมีส่วนร่วม

โอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามธรรมชาติ ไม่เหมือนแบบอื่น:

เมื่อทำตามกระบวนการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติแล้ว ความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนทางภาษาก็จะเริ่มขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสร้างความสำเร็จ และลดความเครียดให้น้อยลงกว่าการใช้วิธีแบบไวยากรณ์

รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน:

มีการใช้การเคลื่อนไหว เพลง การอ่าน และการใช้คำกริยามากมาย ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจนประสบความสำเร็จและเกิดความสนุกสนาน

โปรแกรมสนุกๆ และมีส่วนร่วม:

เนื่องจากโปรแกรมมีวิธีการเรียนการสอนหลากหลาย เด็กๆจะสนุกกับการเรียนรู้และมีส่วนร่วม และเมื่อเด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านั้น สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้รับคือการเรียนรู้ไปในตัว

ทั้งนักเรียนและครูประสบความสำเร็จ:

LittleSEED สนับสนุนกระบวนการสอนที่ชัดเจนแก่ครูพร้อมด้วยอุปกรณ์ในห้องเรียนที่มีความทันสมัย ครูจะได้รับการฝึกการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการสนับสนุนในสถานที่และระบบครูออนไลน์

หลักสูตร LITTLESEED

องค์ประกอบหลักสำหรับครู

เราเข้าใจว่าเครื่องมือการเรียนการสอนหลายอย่างจำเป็นต่อการช่วยเด็กๆ ในการเรียนรู้ภาษาจาก LittleSEED ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีจุดประสงค์และร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่อุดมสมบูรณ์

เรียนรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรช่วยในการสอนของนักเรียน LittleSEED แต่ละคนได้อย่างไร

ดูวิธีการดูการสนับสนุนครูของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม