เราเรียกว่า

แนวทางของ GrapeSEED

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ
คือช่วงวัยเด็ก เนื่องจากสมองและกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ
ยังคงมีการพัฒนาอยู่

วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ วิธีการที่เราได้พัฒนาขึ้น
เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ตามแบบธรรมชาติ  
ในการออกแบบและการพัฒนาของบทเรียนนี้มีความซับซ้อน
แต่มีวิธีการดำเนินการที่เรียบง่ายอย่างตรงไปตรงมา

แนวทางการเรียนรู้ตามแบบธรรมชาติ

GrapeSEED ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถพื้นฐานในการอ่าน
พร้อมทักษะในการเขียน และการรับรู้

นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น:

GrapeSEED มุ่งเน้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษา (การใช้งาน)
และแนวคิดในการสื่อสาร (ตามความคิดของตนเอง)
รูปแบบเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาแรกของพวกเขา

นักเรียนพูดอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ:

เนื่องจากนวัตกรรมวิธีการสอนใหม่ของ GrapeSEED
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มีทุกสิ่งที่จำเป็น:

GrapeSEED คือแนวทางสู่ความสำเร็จ ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับโรงเรียน ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณครู ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัว อยู่ที่นี่แล้ว

นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่:

ผ่านความสนุกสนาน ในรูปแบบหลักสูตร
การใช้เสียงและภาพศิลปะที่มีคุณภาพสูง
จากต้นฉบับและภาพเคลื่อนไหว

ความสำเร็จของนักเรียนและครู :

เพราะ GrapeSEED มีกระบวนการสอนที่ชัดเจน
ครอบคลุมทั้งวิธีการสอนของครูและสื่อการเรียนการสอน
การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการสนับสนุน
ในสถานที่จริงและระบบครูออนไลน์

หลักสูตร GrapeSEED

องค์ประกอบสำหรับครู

GrapeSEED มีเครื่องมือสำหรับการสอนที่หลากหลายเพื่อช่วยเด็กๆ
ในการเรียนรู้ภาษา ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีจุดประสงค์
และร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทางภาษาที่สมบูรณ์

แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร GrapeSEED จะช่วยในการสอนนักเรียนแต่ละคนได้อย่างไร

การรวบรวมเทคโนโลยีและองค์ประกอบเพื่อการสนับสนุนครอบครัว

การเรียนรู้ของ GrapeSEED มากกว่าแค่ในห้องเรียน ผลการเรียนรู้จะดีขึ้นอย่างมากเมื่อเวลาที่ใช้ไปกับภาษานั้นเพิ่มขึ้น และเมื่อครอบครัวมีส่วนร่วม

แอปพลิเคชันสำหรับนักเรียน

การใช้แอปพลิเคชันสำหรับนักเรียน นักเรียนจะสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ และที่ไหนก็ได้ โดยมีคลัง playlist ที่คัดสรรมาแล้วซึ่งมีเพลง, เรื่องราว, และอื่นๆ แอปยังสามารถติดตามความคืบหน้าของนักเรียน และปลดล็อคเหรียญและเกมปริศนาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ

พอร์ทัลสำหรับผู้ปกครอง

พอร์ทัลสำหรับผู้ปกครองของ GrapeSEED ช่วยให้ผู้ปกครองมีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น จดหมายข่าว และช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามความคืบหน้าของลูกในกิจกรรม REP และหลักสูตร GrapeSEED

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองของเรา

ดูเพิ่มเติม

วิธีการสนับสนุนครูผู้สอน

ดูเพิ่มเติม