วิธีการของเรา

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นโดยได้รับการพิสูจน์แล้ว

แนะนำ

LittleSEED เป็นรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจและการใช้ภาษาอังกฤษ เช่นการสอนการออกเสียงคำศัพท์ที่สำคัญและสำนวนในการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยปากเปล่า (ELL) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับสำหรับนักเรียนอายุ 36-48 เดือน

GrapeSEED และ LittleSEED ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเด็กๆ เสมือนพวกเขาได้รับของขวัญทางด้านภาษาอังกฤษ ในเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ เขาจึงต้องพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด

แนะนำ

GrapeSEED ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะการรับรู้ / ความพร้อมและทักษะการเขียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ELL) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ถึง 12 ปี

นักเรียนจะมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ ได้แก่ ความเข้าใจ การพูด การอ่านและการเขียนเป็นอย่างดี

พรุ่งนี้เป็นครู วันนี้เป็นผู้เรียน GrapeSEED