นโยบายส่วนบุคคล

บทนำ

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและความมั่นใจของคุณ ด้วยความพยายามที่จะยกระดับความไว้วางใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวแก่คุณ ทางเว็บเราจึงใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อสร้างความไว้วางใจ

  • ขั้นแรก เราให้ความโปร่งใสเต็มรูปแบบเพื่อให้คุณทราบว่าข้อมูลประเภทใดที่เรากำลังรวบรวมและใช้อยู่ นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างกำหนดกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำและเพื่อจุดประสงค์ใด
  • ประการที่สอง เรามีวิธีง่ายๆในการเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูลของเรา ในนโยบายส่วนบุคคลด้านล่างนี้

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิทธิและความรับผิดชอบของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

คุณสามารถทำสำเนานโยบายส่วนบุคคลนี้เพื่อใช้ส่วนตัวของคุณได้ ให้กดปุ่ม "พิมพ์" ของเบราเซอร์เพื่อพิมพ์สำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณในเวปไซต์นี้ เราขอแนะนำให้คุณอย่าลงทะเบียนรับข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา


ข้อมูลที่ GRAPESEED เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุ

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล คือข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจและที่เก็บรวบรวมไว้เมื่อคุณ (i) ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราผ่านช่องทาง "ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา" ในเว็บไซต์ของเราหรือ (ii) ส่งข้อมูลผ่านช่องทางของ "ติดต่อเรา" ในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล คือข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านี้ได้ เราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะให้ข้อมูลแก่เรา ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ได้แก่ :

  • ชื่อและนามสกุล
  • ที่อยู่จริง รวมทั้งชื่อถนน เขตและเมือง
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่คุณระบุแล้ว เว็บไซต์ของเราจะเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเบราเซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดการตั้งค่าภาษาของคุณ เพื่อให้มีข้อมูลในเว็บไซต์แสดงผลเป็นภาษาเริ่มต้นของคุณ


เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

บริการบางอย่างอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่คุณให้ไว้มีดังต่อไปนี้:

  • เพื่อให้คุณได้รับจดหมายข่าวสารจากเรา หากคุณสมัครรับบริการดังกล่าว
  • เพื่อให้คุณสามารถติดต่อเรา และเพื่อตอบสนองต่อคุณได้

ในกรณีบางประการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตามขอบเขตกฎหมายที่กำหนดให้ใช้ และเพื่อประโยชน์ในการบริหารและอื่นๆ ซึ่งถือว่าจำเป็นต่อการรักษาการบริการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราและ / หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์จากทางเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวสารจากเรา ทางเราจะเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับบริการดังกล่าว หากคุณส่งคำร้องขอผ่านช่องทาง ติดต่อเรา ทางเราจะเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จนกว่าเราจะตอบสนองคำขอของคุณ นอกจากนี้เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างที่คุณให้ไว้ตามที่เราเห็นสมควรเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการละเมิดในอนาคต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือกฎหมายกำหนดไว้ เราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลบหรือเก็บรักษาข้อมูล

เด็กๆ

เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หากเราพบว่ามีเด็กหลีกเลี่ยงนโยบายนี้เราจะยกเลิกบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยทันทีและลบข้อมูลทั้งหมด / ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

ติดต่อเราได้อย่างไร?

เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการที่เรามีให้กับคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณ
ก็สามารถติดต่อเราผ่าน:

อีเมล: webmaster@grapeseed.com
ที่อยู่: บริษัท เกรปซีด(ประเทศไทย) จำกัด 50/1029 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก บึงยี่โถ, ธัญบุรี, ปทุมธานี 12130