บทนำ

เราเคารพความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญกับความไว้วางใจ ด้วยความพยายามที่จะยกระดับความมั่นใจ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ทางเว็บเราจึงใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 • ประการแรก ให้คุณทราบว่าข้อมูลประเภทใดที่เรากำลังรวบรวมและใช้อยู่
  นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดกิจกรรมและจุดประสงค์ทั้งหมดที่เราได้ทำ
 • ประการที่สอง วิธีการเก็บข้อมูลที่สะดวก ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วมของคุณ

โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิทธิ์และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

คุณสามารถทำสำเนานโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยการกดปุ่ม "พิมพ์" เพื่อพิมพ์สำเนานโยบายฉบับนี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณอย่าลงทะเบียนรับข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา


ข้อมูลสำหรับ GRAPESEED

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อรับจดหมายข่างสารของเรา ผ่านช่องทาง (i) การลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเรา
"ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวสารจากเรา"
ในเว็บไซต์หรือ (ii) ส่งข้อมูลผ่านช่องทางของ "ติดต่อเรา"
ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
เราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เว้นแต่คุณจะให้ข้อมูลแก่เรา ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ :

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

อื่น ๆ

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุแล้ว เว็บไซต์ของเราจะเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเบราเซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ
เพื่อกำหนดการตั้งค่าภาษา ในการให้ข้อมูลจากเว็บไซต์แก่คุณ


เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล

บริการบางอย่างอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่คุณให้ไว้ดังนี้:

 • เพื่อรับจดหมายข่าวสารจากเรา หากคุณสมัครรับบริการดังกล่าว
 • เพื่อสามารถติดต่อเรา และสามารถติดต่อกลับคุณได้

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและอื่นๆ
ซึ่งถือว่าจำเป็นต่อรักษามาตราฐานการบริการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
หรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์จากทางเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวสารจากเรา ทางเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับบริการดังกล่าว
ผ่านช่องทาง ติดต่อเรา
ทางเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าคุณจะยกเลิก นอกจากนี้เราอาจจะเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในอนาคต
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
หรือที่กฎหมายกำหนดไว้ เราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลบหรือเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลของนักเรียน

ทางเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายนี้
เราจะยกเลิกบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยทันที และลบข้อมูลทั้งหมด / ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

ติดต่อเราได้อย่างไร?

เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์และการให้บริการ หากคุณมีคำถามใดๆ
เกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง:

อีเมล: webmaster@grapeseed.com
ที่อยู่: บริษัท เกรปซีด(ประเทศไทย) จำกัด 50/1029 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงยี่โถ, อำเภอธัญบุรี, จังหวัด ปทุมธานี 12130