การดูและการเรียนรู้

การเรียนรู้ภาษาตามแบบธรรมชาติกับพลังจากความสุขของการเล่น

ดูวิดีโอ

การปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง
ในเวลาที่เหมาะสม.

เวลาที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ คือช่วงวัยเด็ก เนื่องจากสมองและกล้ามเนื้ออื่นๆ
ยังคงได้รับการพัฒนา วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือวิธีการที่เราได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามแบบอย่างธรรมชาติ  ในการออกแบบและการพัฒนาของบทเรียนนี้มีความซับซ้อน
แต่มีการดำเนินการที่เรียบง่าย

GrapeSEEDคืออะไร?

หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยมีการเรียนรู้จากการพูด (ELL) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ถึง 12 ขวบ โดย GrapeSEED ใช้หลักการเรียนภาษาตามธรรมชาติ

ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจและความคล่องแคล่ว
ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาษา
อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการรับรู้
การทำความเข้าใจ การใช้คำต่างๆ และการใช้แรงเสริม

"GRAPESEED เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาผลการอ่านขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้การเขียน/ การเตรียมพร้อม
และทักษะในการเขียน"

มาดูวิธีการของเรา