ดูผลลัพธ์

ผู้นำในอนาคต เรียนรู้ภาษาอังกฤษวันนี้อย่างไร?

ดูการรับรอง

GrapeSEED: โอกาสแห่งความสำเร็จคือภาษาอังกฤษ

เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่ GrapeSEED ได้ปิดช่องว่างระหว่างภาษาได้เร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งหนึ่งตามที่หลักสูตรอื่นๆ ได้กำหนดไว้ ผลการวิจัยแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า
เด็กมักใช้เวลา 6-8 ปีในการบรรลุเป้าหมายตามระดับชั้นเรียนได้ แต่นักเรียนของ GrapeSEED จะสามารถพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ดีในเวลาเพียง 2-3 ปีเท่านั้น นอกจากนี้
ยังช่วยให้นักเรียนในระดับเสี่ยงสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทาภาษาได้เร็วกว่าเพื่อน
ร่วมชั้นในโรงเรียนอื่น

รู้หรือไม่?

กว่า 70,000 + นักเรียน ใน 900 + โรงเรียน จาก 18 ประเทศ ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเรียนรู้จาก GrapeSEED

สำรวจวิธีการของเรา

GrapeSEED จัดให้นักเรียนทั่วโลกมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ ได้แก่ ความเข้าใจในการพูด การอ่านและการเขียน.

ความสำเร็จที่เราได้พิสูจน์แล้ว.

การออกแบบและประเมินผลงานระดับโลก (WIDA) WORLD-CLASS INSTRUCTIONAL DESIGN AND ASSESSMENT: EL K-2

75% ของนักเรียน EL นั้นได้ก้าวเข้าสู่ระดับความสามารถในการอ่านประมาณเกรด 2 ในช่วงเวลาปีครึ่งของค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ขั้นตอนการประเมินการอ่านขั้นถัดไป

นักเรียน ESL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ GrapeSEED จากฤดูใบไม้ร่วง 2016 ถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2017 ได้ปรับปรุงระดับการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ย 5 ระดับ

รับรองผ่านด้านการการวิจัย

นักเรียนของเราจะได้รับความเชี่ยวชาญในการพูดและการอ่าน เพียงในระยะเวลา 2-3 ปี

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มจากสหรัฐ ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มจากรัสเซีย