LittleSEED
สำหรับอายุ 36-48 เดือน

LittleSEED ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GrapeSEED
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี
ในการเริ่มต้นใช้ภาษาอังกฤษ
ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีข้อได้เปรียบ
ในด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยให้ความสำคัญกับการออกเสียง คำศัพท์
และการสื่อสารมากที่สุด

ดูเพิ่มเติม
GrapeSEED
สำหรับอายุ 4-12
ปี

GrapeSEED มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูด การฟัง
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสาร
นักเรียนยังมีโอกาสเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้น
ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาอย่างเหมาะสม

ดูเพิ่มเติม
ผลลัพธ์ที่ได้<br/>จากการพัฒนาการ<br/>ทางด้านภาษา<br/>ในเบื้องต้น

ผลลัพธ์ที่ได้
จากการพัฒนาการ
ทางด้านภาษา
ในเบื้องต้น

“GrapeSEED ใช้หลักการเรียนรู้
ตามแบบวิธีธรรมชาติ
ซึ่งเลียนแบบจากการที่เด็กๆ เรียนรู้ภาษา
ในระยะเบื้องต้นของพวกเขา
โดยไม่เน้นหลักการทางไวยากรณ์
แต่เป็นการแทนที่ด้วยแบบจำลองการใช้ภาษา
ที่ผู้ปกครองใช้กับเด็กที่บ้าน”

เคลลี่ ยัง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

GRAPESEED