โอกาสแห่งความสำเร็จคือภาษาอังกฤษ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กๆและครูด้วยการเสริมสร้างพลังการสอนภาษาอังกฤษ
และทักษะที่ยอดเยี่ยม LittleSEED และ GrapeSEED เป็นหลักสูตรการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและน่าสนใจซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมด้านการอ่านและเขียน

มันแตกต่างกันอย่างไร?

LittleSEED vs. GrapeSEED

ทั้ง LittleSEED และ GrapeSEED ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางเพลง, กวี, นิทาน, การพูดและการฟัง การปลูกฝังการเรียนรู้ทางภาษาจะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จแก่ตัวนักเรียนเอง

สำหรับอายุ 36-48 เดือน

LittleSEED ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GrapeSEED
ได้เปิดโอกาสครั้งแรกสำหรับเด็กอายุ 3 ปีใช้ภาษาอังกฤษ โปรแกรมที่ใช้กับนักเรียนนี้มี
ข้อได้เปรียบในด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยให้ความสำคัญกับการออกเสียง คำศัพท์ และการสื่อสารมากที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
สำหรับอายุ 4-12

GrapeSEED มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาปากเปล่า ทักษะการฟังและการพูด การสื่อสารพื้นฐาน นักเรียนยังมีโอกาสที่จะ
เรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้นที่ สอดคล้องกับขั้นตอนของการพัฒนาที่เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจจากการพัฒนาภาษาในเบื้องต้น

“GrapeSEED ใช้การเรียนภาษาตามแบบธรรมชาติซึ่งเลียนแบบวิธีที่เด็กๆ เรียนรู้ภาษาในระยะเบื้องต้นของพวกเขา มันไม่ใช่วิธีการทางไวยากรณ์ที่เคร่งครัด แต่เป็นการแทนที่ด้วยแบบจำลองภาษาที่ผู้ปกครองใช้กันที่บ้าน”

เคลลี่ ยัง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของ

GRAPESEED