มากกว่า 50 ปีที่ GrapeSEED ได้ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคนรุ่นต่อไป เราจะคอยช่วยเหลือผู้ปกครองเพื่ออนาคตที่ดี
ของเด็กๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เราได้มอบสิทธิ์พิเศษ “The GrapeSEED way” ให้แก่ผู้ปกครองทั่วโลก และรวมถึงครูผู้สอน การร่วมมือกันในครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จของคนรุ่นต่อไป