เกี่ยวกับ

มากกว่า 50 ปีที่ GrapeSEED ได้ลงทุนในภารกิจ เพื่อความสำเร็จของคนรุ่นต่อไป เราอยู่เคียงข้างผู้ปกครองที่มีความหวังให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้น และมอบเครื่องมือให้กับครูเพื่อนำภาพความสำเร็จมาสู่เด็ก ๆ เหล่านั้น

ทางเราถือว่าเป็นเอกสิทธิ์พิเศษอย่างยิ่งที่จะมอบ "the GrapeSEED way" หรือ "แนวทางของ GrapeSEED" แก่ผู้ปกครองทั่วโลกรวมถึงผู้ที่ให้ความรู้หรือทำการสอน ซึ่งจะมีคุณประโยช์นแก่ครอบครัว การร่วมมือของเราทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะสามารถนำพาความสำเร็จมาสู่สำหรับชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป