Зөв цагт, зөв аргаар

Англи хэл сурах хамгийн зөв цаг нь бага нас буюу хүүхдийн булчин, бие махбод болон тархи нь ид хөгжиж байгаа үе юм. Мөн хэл сурах хамгийн зөв арга нь тэдний өөрөө аяндаа хэлд ордог жам ёсны зүй тогтлыг судалж хөгжүүлсэн арга юм. Энэхүү аргыг судалж тогтоох, боловсруулах, хөгжүүлэх нь нарийн төвөгтэй үйл явц байсан хэдий ч харин хэрэгжүүлэх нь маш энгийн бөгөөд нийцэмжтэй болсон юм.

GrapeSEED гэж юу вэ?

Ярианы англи хэлний хөтөлбөр (ELL) болох GrapeSEED нь 4-12 насны сурагчдад англи хэл эзэмшүүлэхдээ тэдний төрөлх хэлээ сурсан арга зарчмыг баримталдаг.

Суралцагчдын англи хэлийг тогтмол давтах, ойлгох, хэрэглэх, бататгах зэрэг тасралтгүй үйл явцаар дамжин тэдэнд итгэл найдвар буй болж, англиар чөлөөтэй ярих чадварыг эзэмшихэд тусалдаг.

GRAPESEED НЬ СУРАГЧДАД ЧӨЛӨӨТЭЙ УНШИХ, БИЧИХЭД БЭЛДЭХ, БИЧИХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ ОЛГОДОГ.

БИДНИЙ ШИЙДЛИЙГ ХАРАХ