GRAPESEED

АРГАЗҮЙ

Хэлзүйн дүрэм, бүтцийг цээжлэхийн оронд ойлголт, үгсийн сан, үг хэллэг, утга санааг практикт ашиглахад анхаардаг.

Сурагчид англи яриаг сонсоод эх хэлрүүгээ орчуулалгүй ойлгож бодсоноо шууд ярьж сурдаг. GrapeSEED нь англи хэлийг амьдралын өдөр тутмын хэрэглээ, баяр хөөр болгох замаар сургалтыг сонирхолтой болгодог. GrapeSEED нь хүүхдэд энгийнээр, тогтмол давталтаар сурах арга барилд нь тохируулж тэдэнд урам зориг төрүүлж, чөлөөтэй ярих чадварыг богино хугацаанд эзэмшүүлнэ.

GRAPESEED

БҮТЭЦ

GrapeSEED нь ойлгох, ярих, унших, бичих зэрэг харилцааны цогц чадварыг сурагчдад эзэмшүүлнэ.

Сурагчид англи хэлний үг хэллэгийг сонсож, дуу авиаг үйл хөдөлгөөнтэй холбож ойлгож эхэлдэг. Тэдгээрийг хэлж сурах хүртлээ дуу авиаг дуурайж хэлдэг. Сурагчид үг хэллэгийг сайн сонсож (хүлээн авах), хэрэглэхийн хэрээр (илэрхийлэл) хурдан бөгөөд амархан санаж, сурсан ойлголт үг хэллэгээрээ ( чөлөөтэй ярих чадвар) бусадтай харилцана.