GrapeSEED: Боломж руу хөтлөх англи хэл

GrapeSEED нь 50 гаруй жилийн турш бусад англи хэлний хөтөлбөрт шаардагддаг хугацааны хагаст хэл эзэмшүүлэх арга барилтай болсон. Судалгаанаас үзэхэд хүүхдүүд англи хэлээр ярих, унших чадварыг эзэмшихэд 6-8 жилийн хугацаа шаарддаг байна. Харин Grapeseed-ийн сурагчид 2-3 жилийн дотор ярих, унших чадварыг эзэмшдэг. Энэ нь сурагчдыг илүү хурдан өсөх, англи хэлийг эх хэлээрээ сурч байгаа үеийн сурагчдынх нь түвшинд хүргэх боломжийг олгодог.

Яаж мэдсэн бэ?

Одоогоор дэлхийн 17 + гаруй улсад 900 + гаруй сургуульд 70,000 сурагчид GrapeSEED хөтөлбөрөөр суралцаж байна.

Шийдлийг судлах
Хувь хүний ирээдүйд англи хэл хэр чухал вэ? Мэргэжилтнүүдийн дүгнэлтийг энд дарж үнэгүй үзээрэй. Англи хэл сурагчийн үнэлгээ Энэ нь дэлхий даяарх Англи хэлний сургалтын тухай үнэ төлбөргүй, жил тутам хэвлэгдэх нийтлэл юм.

GrapeSEED нь олон орны сурагчдад англи хэлээр ойлгох, ярих, унших, бичих зэрэг харилцааны цогц ур чадварыг эзэмшүүлж байна.

Бидний хүрсэн амжилт

Загвар & ҮНЭЛГЭЭ (WIDA) : EL K-2

Англи хэл сурч байгаа сурагчдын 75 % нь 2-р ангидаа унших чадварыг эзэмшиж байна. Олон улсын дундаж хугацааны талд нь юм.

Дараагийн алхам зааварчилгаатай унших дасгалын үнэлгээ

2-р ангийн GrapeSEED хөтөлбөрийн сурагчид 2016 оны намраас 2017 оны хавар хүртэл унших чадвараа дунджаар 5 түвшин нэмэгдүүлсэн.

Дараагийн алхам зааварчилгаатай унших дасгалын үнэлгээ

Хувь сурагчид

  • 2016 намрын дундаж түвшин
  • 2017 хаврын дундаж түвшин
  • 2016 намар
  • 2017 хавар
Судалгаагаар нотлогдсон

Манай GrapeSEED сурагчид ердөө 2, 3 жилийн хугацаанд унших, ярих чадварыг эзэмшдэг.

Америкт хийсэн судалгааны тайланг татаж авах Орост хийсэн судалгааны тайланг татаж авах