LittleSEED
зориулж 36-48 сартай хүүхдүүдэд зориулсан

GrapeSEED-ийн нэг хэсэг болсон LittleSEED нь 3 настай хүүхдүүдэд англи хэлний анхан шатны ойлголт өгдөг. Энэ хөтөлбөр хамгийн чухал авиа, үг, энгийн ярианы хэллэгүүдийг заадаг болохоор цаашид англи хэл сурахад тэдэнд давуу тал болно.

Дэлгэрэнгүй
GrapeSEED
насныханд зориулагдсан 4-12 насны сурагчдад зориулсан

GrapeSEED нь харилцааны суурь болсон сонсох ба ярианы чадваруудыг хөгжүүлэхэд чиглэдэг мөн тэдний хэл сурах хөгжлийн үе шат бүрт тохирсон унших бичихийн үндсэн чадваруудад ч бас суралцах боломжтой байдаг.

Дэлгэрэнгүй
Бага насандаа хэл сурах нь гайхалтай үр дүнг үзүүлнэ

Бага насандаа хэл сурах нь гайхалтай үр дүнг үзүүлнэ

“GrapeSEED нь хүүхдийн эх хэлээрээ хэлд ордог зөнгөөрөө хэл сурах аргыг ашигладаг. Энэ нь дүрэмд суурилсан арга биш, харин эцэг эхчүүдийн хүүхдээ яриулж сургахдаа хэрэглэдэг үлгэрлэн сургах арга барил юм.”

Келли Ян, Хөтөлбөрийн хөгжүүлэлт хариуцсан глобал хэлтсийн дарга

GrapeSEED