GrapeSEED баг нь COVID-19 нөхцөл байдлын үед нэмэлт дэмжлэг үзүүлэхээр хичээн ажилласаар байна. Бидний хийж байгаа зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүйг унших энд дарна уу